Stavebnictví

Nevíte si rady? Zašlete nám svůj e-mail a my rádi Vám pomůžeme!

Esolyt_Stavebnictví.PNG

Pro výrobce stavebních hmot zajišťujeme ucelený sortiment aditiv, plniv a speciálních cementů. Jedná se o étery celulózy, jako retenční činidla a prostředky pro nastavení požadovaných zpracovatelských vlastností. Dále pak práškové disperse pro modifikaci stavebních lepidel, stěrkových a podlahových hmot, étery škrobu a prostředky pro tvorbu pórů. Do sortimentu rovněž patří hlinitanový cement, speciální cementy zabraňující smršťování hmot na bázi portlandských cementů, pucolánová plniva a popílky, použitelné k nastavení požadovaných zpracovatelských a konečných vlastností betonových výrobků, podlahové potěry a lehčená plniva na bázi expandovaného skla.

Produkty

Cementové systémy > Betony

Název produktu Popis Výrobce
DENKA®

stavebnictví
Cementové podlahové systémy DENKA jsou dodávány buď jako kalciumsulfohlinitanový cement (CSA), vyvinutý jako prostředek ke zmenšení smrštění u stavebních hmot na bázi cementu, nebo jako amorfní kalcium-aluminátový cement (ACA), vyvinutý k urychlení tuhnutí stavebních hmot na basi cementu a k dosažení vyšší počáteční pevnosti.

Produkty: DENKA D200, DENKA CSA#20, DENKA SC-1
Newchem AG
ISTRA®

stavebnictví
Istra je obchodní značka hlinitanových cementů vyráběných firmou Calucem GmbH, Manheim. Istra je normálně tuhnoucí a rychle tvrdnoucí hlinitanový cement s vysokou počáteční pevností, což je podstatný rozdíl proti normálním portlandským cementům. Dalšími významnými vlastnostmi jsou odolnost proti vysokým teplotám a mrazu a odolnost proti biogenní kyselině sírové. Možné použití jako urychlovač portlandského cementu, žáruvzdorné hmoty, hmoty odolné biogenní kyselině sírové (např. potrubí pro odpadní vody), speciální technologie, kde je potřeba vysoká počáteční pevnost.

Produkty: ISTRA 40, ISTRA 45, ISTRA 50
Calucem
LIAVER®

stavebnictví
Výborná izolace proti chladu a teplu λR = 0,07W(m/K). Nehořlavý odolný proti kyselinám, louhům a organickým rozpouštědlům, biologicky nenapadnutelný, odolný proti mrazu a tvarově stálý při teplotách do 750°C. Použití: suché malty, lehčené omítky, lehčené betony, izolační betony, suchá výstavba / izolace, násypy, hliněné stavební materiály, pojené nebo volné plnivo, těsnění vývrtů, prefa produkty. Liaver GmbH & Co.KG
EFA Füller®

stavebnictví
EFA Füller patří mezi pucolány, křemičité nebo hlinitokřemičité látky, které samy o sobě nemají žádnou vazebnou schopnost, ale s hydroxidem vápenatým a vodou reagují za běžných teplot za vzniku. Newchem AG
METAVER®

stavebnictví
Metaver patří mezi pucolány, křemičité nebo hlinitokřemičité látky, které samy o sobě nemají žádnou vazebnou schopnost, ale s hydroxidem vápenatým a vodou reagují za běžných teplot za vzniku.

Produkty: Metaver M, Metaver I, Metaver N
Newchem AG
HiPerCem®

stavebnictví
Nový typ hlinitanového cementu s optimalizovaným rozdělením velikosti částic a specifickým povrchem, určeného pro vysoce sofistikované ternární systémy. Calucem
LUMNITE SG®

stavebnictví
Nově vyvinutý typ hlinitanového cementu, vyznačující se nízkým obsahem nečistot a poskytující výsledným stavebním materiálům vysokou počáteční pevnost, odolnost proti oděru a biogenní kyselině sírové a ostatním formám chemického napadání. Calucem
MICROSIT®

stavebnictví
Pucolány jsou křemičité nebo hlinitokřemičité látky, které samy o sobě nemají žádnou vazebnou schopnost, ale s hydroxidem vápenatým a vodou reagují za běžných teplot za vzniku cementu podobných CSH fází, které tuhnou, tvrdnou a jsou stálé na vzduchu i pod vodou. Z chemického hlediska jsou pucolány materiály, které obsahují amorfní oxid křemičitý SiO2 a reaktivní křemičitany, hlinitany a hlinitokřemičitany. Mezi pucolány je možné zařadit metakaoliny (kalcinované kaoliny) nebo popílky.

Produkty: Microsit 10, Microsit 20
Newchem AG
ORGAFLOW®

stavebnictví
Superplastifikátor na bázi polykarboxylátu který významnou měrou zlepšuje rozli a celkově reologické vlastnosti (nejen)podlahových směsí.

Produkty: ORGAFLOW SP209
Organik Kimya