Firma Esolyt byla založena 27. 10. 2000 jako společnost s ručením omezeným. V počátku činnosti byla hlavní náplní distribuce výrobků firmy Clariant GmbH a to vodných a práškových dispersí, eterů celulosy a aditiv pro výrobu nátěrových hmot a suchých stavebních hmot.

Protože firma Clariant, postupně prodávala jednotlivé divize – v roce 2003 výrobu éterů celulosy japonské firmě Shin-Etsu Chemical Co., Ltd, v roce 2005 výrobu práškových dispersí švýcarské firmě Elotex AG, stala se firma Esolyt od roku 2004 zastoupením firmy SE Tylose GmbH & CO.KG pro CZ a SK a v roce 2006 se dohodla s firmou Elotex AG o jejím zastupování od následujícího roku, taktéž pro obě republiky. Současně se smlouvou o zastoupení firmy Elotex byla podepsána i dohoda o zastupování s německým výrobcem hlinitanového cementu Istra - firmou Calucem AG, Mannheim, bývalou divizí Aluminatzemente firmy Heidelbergerzement.

V roce 2008 se zastoupení rozrostlo o další firmu, kterou je švýcarská firma Newchem AG, Pfäffikon, dodavatelem speciálních cementů, plniv a aditiv zejména pro cementové směsi.

V roce 2011 jsme začali nabízet, jako výhradní distributor v ČR a SR, lehčené plnivo z expandovaného skla pod obchodním názvem Liaver.

Taktéž v roce 2011 jsme ukončili spolupráci s výrobce disperzních prášků Elotex AG, která byla převzata novým vlastníkem a dohodli se o výhradní distribuci práškových disperzí společnosti Orgachem Turecko pod obchodním názvem ORP.

V rámci uzavřených smluv s našimi partnery poskytuje naše firma zákazníkům servisní službu spočívající v předávání technických informací, vzorkování, hledání a doporučování nových řešení technologických postupů, zlepšování vlastností konečných výrobků. Smlouvami s výše jmenovanými společnostmi nabízí firma Esolyt, především pro výrobce stavebních hmot ucelený sortiment aditiv, plniv a speciálních cementů. Jedná se o étery celulosy, jako retenční činidla a prostředky pro nastavení požadovaných zpracovatelských vlastností, práškové disperse pro modifikaci lepidel, stěrkových a podlahových hmot, étery škrobu a provzdušňovadla, dále hlinitanový cement, jako urychlovač pro portlandské cementy; speciální cementy zabraňující smršťování hmot na bázi portlandských cementů, pucolánová plniva a popílky, použitelné pro různé materiály jako betony, betonové prefabrikáty, podlahové potěry apod. k nastavení požadovaných zpracovatelských a konečných vlastností. K tomuto sortimentu patří dále retardéry či urychlovače tuhnutí a lehčená plniva.